banner
bog
nodebanner

Påskemorgen.

Matt. 28, 1-7

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen,
kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.
Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens
engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den.

Hans udseende var som lynild og
han klæder hvide som sne

De,der holdt vagt, skælvede af
frygt for ham og blev som døde.

links baggrund03 baggrund02 baggrund01 historier salmer sange foto hobbies omos hjem klaver01 links

.
Men englen sagde til
kvinderne: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus,den
korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har
sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde.
Og se,han går i forvejen for jer til Galilæa.
Dér skal I se ham.
Nu har jeg sagt jer det."

Lyt til musikken
Listen to the music